Procedura umieszczania w DPS

Krok 1

Sprawdzić na terenie gminy, w której mieszka osoba zainteresowana skierowaniem do domu pomocy społecznej, gdzie zlokalizowany jest ośrodek pomocy społecznej i udać się do jego siedziby.

Krok 2

W sekretariacie lub u pracownika socjalnego należy złożyć pisemny wniosek o skierowanie osoby do domu pomocy społecznej. Najlepiej wskazać we wniosku (po uprzednim wybraniu) konkretny dom pomocy społecznej. Na kserokopii wniosku uzyskać potwierdzenie przyjęcia i zachować.

Krok 3

W siedzibie ośrodka pomocy społecznej pracownik socjalny poinformuje o procedurze przyjęcia do domu pomocy społecznej i umówi się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej skierowaniem do dps.

Krok 4

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów kierownik/dyrektor ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję kierującą oraz o odpłatności do domu pomocy społecznej następnie wysyła decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., na którego terenie zlokalizowany jest Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.

Krok 5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. na podstawie decyzji kierującej do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, decyzji o odpłatności oraz innych dokumentów wydaje decyzję umieszczającą w dps o odpowiednim profilu.

Krok 6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przesyła do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim decyzję kierującą, decyzję umieszczającą oraz decyzję o odpłatności oraz zgromadzoną dokumentację.

Krok 7

Po otrzymaniu wszystkich decyzji oraz dokumentacji dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim pisemnie określa termin przyjęcia do placówki osoby skierowanej.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem Działu Opiekuńczo-Terapeutyczno-Medycznego lub Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.
Comments are Closed